اتحادیه معماری، مرمت و شهرسازی ایران

09129241583

حساب کاربری

دوره پنجم

اعضای اصلی

رضا شیخی

دبیر کمیته ارتباطات و روابط عمومی
مطالعه رزومه

سینا همتی

دبیر اتحادیه

فاطمه ایمن نصرالله آبادی

نائب دبیر اتحادیه

امیرحسین نوربخش

دبیر کمیته کارآفرینی و ارتباط با صنعت

روژین باوند پور

دبیر کمیته ارزیابی و آسیب شناسی فضا

ماهان لایقی

دبیر کمیته میراث فرهنگی

احمد فتحی نجف آبادی

دبیر کمیته حقوقی و توسعه مدیریت

محمد مهدی کلانتری

عضو اصلی شورای مرکزی اتحادیه

محمد حسن سعیدی مطلق

دبیر کمیته آموزش و پژوهش

عطیه فرجی مهیاری

عضو علی البدل شورای مرکزی اتحادیه

امیر محمد طالبی اردستانی

دبیر شورای بازرسی

عاطفه روحانی

عضو علی البدل شورای مرکزی اتحادیه

علیرضا نصیری

عضو علی البدل شورای بازرسی

فاطمه حبیبی شلمانی

عضو اصلی شورای بازرسی

امیر خان محمدی

دبیر شورای مشاوران

دبیران دپارتمان

سینا همتی

دبیر فراکسیون شهرسازی

رضا شیخی

دبیر فراکسیون معماری

عاطفه روحانی

دبیر فراکسیون مرمت
دوره چهارم

اعضای اصلی

محمد‌مهدی کلانتری

دبیر کمیته میراث فرهنگی
مطالعه رزومه

سروش مختاری

دبیر اتحادیه

مهران گلصنم لو

دبیر کمیته کارآفرینی و ارتباط با صنعت

ماهان عطار

دبیر کمیته رسانه

علی عثمانی

بازرس اتحادیه

یاسمن سوری

دبیر کمیته پژوهش

گلاره شفیعی

دبیر کمیته مسابقات

نرمین شکوهی

دبیر کمیته نشریه

علیرضا محسنی‌خواه

دبیر کمیته روابط بین الملل

الهه محبی

عضو علی البدل شورای مرکزی اتحادیه

الناز نادرپور

دبیر کمیته روابط عمومی

ثنا کاظم‌زادبقا

عضو علی البدل شورای بازرسان اتحادیه

امین خان محمدی

دبیر شورای مشاوران