اتحادیه معماری، مرمت و شهرسازی ایران

حساب کاربری

دوره ششم

اعضای اصلی

شایان جلالی

دبیر کمیته ارتباطات و روابط عمومی
مطالعه رزومه

حمیدرضا یوسفی ماتک

دبیر اتحادیه

علیرضا پشوتن

نائب دبیر اتحادیه

امیر ارسلان مرادی سنگاچینی

دبیر کمیته ارتباط جامعه با صنعت

عرفان سیدکاظمی

دبیر کمیته آموزش و توانمندسازی

داریوش تاج آبادی

دبیر کمیته پژوهش و تحقیقات

یگانه شوشو زیوه

دبیر کارگروه مستند نگاری

محمد مهدی کلانتری

دبیرکار گروه پویش ها

مهران گل صنم لو

دبیر کمیته مالی و حقوقی

فاطمه ایمن

مدیر مسئول نشریه سروین

احمدرضا عباداله پور ملکی

دبیر کمیته استارت آپ و دانش بنیان

کوثر نوریان

دبیر دپارتمان معماری

محمد حسین ایران پناه

دبیر دپارتمان مرمت

سید امیرمحمد احمدی روئین

دبیر کمیته جشنواره ها و مسابقات

نرگس خدادادی

مسئول دبیرخانه اتحادیه

دبیران دپارتمان

علیرضا پشوتن

دبیر دپارتمان شهرسازی

کوثر نوریان

دبیر دپارتمان معماری

محمد حسین ایران پناه

دبیر دپارتمان مرمت

دوره پنجم

اعضای اصلی

محمد‌مهدی کلانتری

دبیر کمیته میراث فرهنگی
مطالعه رزومه

سروش مختاری

دبیر اتحادیه

مهران گلصنم لو

دبیر کمیته کارآفرینی و ارتباط با صنعت

ماهان عطار

دبیر کمیته رسانه

علی عثمانی

بازرس اتحادیه

یاسمن سوری

دبیر کمیته پژوهش

گلاره شفیعی

دبیر کمیته مسابقات

نرمین شکوهی

دبیر کمیته نشریه

علیرضا محسنی‌خواه

دبیر کمیته روابط بین الملل

الهه محبی

عضو علی البدل شورای مرکزی اتحادیه

الناز نادرپور

دبیر کمیته روابط عمومی

ثنا کاظم‌زادبقا

عضو علی البدل شورای بازرسان اتحادیه

امین خان محمدی

دبیر شورای مشاوران