parallax background

درباره اتحادیه معماری، مرمت و شهرسازیدرباره ما

اتحادیه مذکور، تشکلی غیرانتفاعی زیر نظر وزارت علوم متشکل از انجمن‌های فعال در حوزه‌های علمی و تخصصی مرتبط با رشته‌های معماری، مرمت و شهرسازی است که در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور زیر نظر وزارت علوم فعالیت می‌کنند. اتحادیه، تشکلی است مستقل، پیشرو و تأثیرگذار در عرصه‌های معماری، مرمت و شهرسازی ایران که در راستای بهبود جایگاه و وضعیت این عرصه در کشور به طور کلی جهت حفظ، احیا و ترویج اصالت و هویت ایرانی به طور ویژه فعالیت می‌کند.


 

اهداف اتحادیه

  • شناساندن اهمیت و تبیین جایگاه رشته‌های معماری، مرمت و شهرسازی در جامعه؛
  • ارتقای سطح علمی و مهارتی دانشجویان و تحقق عدالت آموزشی برای دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور؛
  • کاهش شکاف بین فضای آموزشی دانشگاه با فضای حرفه‌ای؛
  • افزایش آگاهی جامعه در راستای فعالیت‌های علمی و پژوهشی مرتبط با حوزه‌ی فعالیت اتحادیه؛
  • فراهم‌آوری بستر مناسب برای تعامل کارآمد انجمن‌ها در راستای افزایش قدرت نفوذ و استقلال‌شان در دانشگاه‌ و سازمان‌ها؛
  • بهبود سطح کیفی آموزش در حوزه‌های معماری، مرمت و شهرسازی و جهت‌دهی به آن در راستای نیاز جامعه؛
  • به کارگیری پتانسیل‌های علمی و تخصصی موجود در دانشگاه‌های کشور؛
  • ارزش‌بخشی به بناها و بافت‌های تاریخی در جهت تقویت هویت ایرانی؛
  • شناسایی نیازهای کشور در زمینه‌ی مرتبط با حوزه‌ی علمی و تخصصی اتحادیه و تلاش در راستای رفع آن‌ها؛
  • مدیریت، هماهنگی و نظارت بر فعالیت‌ها و حمایت از حقوق انجمن‌های عضو اتحادیه در راستای استفاده‌ی بهینه از ظرفیت‌های موجود.

فرآیند عضویت و تشکیل انتخابات اتحادیه

هر ساله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از تمامی دبیران انجمن‌های علمی – دانشجویی رشته‌های مختلف دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور جهت تشکیل مجمع عمومی دبیران انجمن‌های علمی – دانشجویی سراسر کشور و نیز شرکت در انتخابات اتحادیه با هدف شکل‌گیری شورای مرکزی (7 نفر عضو اصلی و 2 نفز عضو علی‌البدل) و شورای بازرسان (1 نفر عضو اصلی و 1 نفر علی‌البدل) اتحادیه و در نهایت انتخاب دبیر و نائب دبیر از میان اعضای شورای مرکزی اتحادیه، دعوت می‌نماید.

سوالی دارید؟