اتحادیه معماری، مرمت و شهرسازی ایران

09118327673

حساب کاربری

سمینار گفتگویی پیرامون تجربه معماری با شهاب میرزائیان
سیمنار گفتگویی پیرامون تجربه معماری
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۳

فراکسیون معماری ایران

✴️ آغاز به کار رسمی فراکسیون معماری اتحادیه دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران

 

 

🟠 دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته معماری با عضویت در گروه عمومی فراکسیون معماری ایران می‌توانند از برنامه ها، مسابقات و کارگاه های ویژه معماران مطلع، ضمن همفکری با دیگر معماران ، حتی طرح و برنامه های پیشنهادی خود را در اتحادیه با نام خود مطرح کنند.

 

✅ لینک گروه عمومی فراکسیون معماری:

🆔 https://t.me/uaur_memari


🟢 دبیران محترم انجمن های علمی، دانشجویی رشته معماری برای عضویت در مجمع فراکسیون و بهرمندی از حمایت های ویژه اتحادیه برای انجمن های علمی و طرح های برتر به دبیر فراکسیون شهرسازی جناب آقای رضا شیخی پیامی مشتمل بر: نام و نام خانوادگی، شماره تماس، اسم انجمن علمی و اسم دانشگاه خود را در پیام رسان تلگرام به ای دی زیر ارسال کنند.

🆔 https://t.me/rzasheikhi 

فراکسیون شهرسازی ایران

✴️ آغاز به کار رسمی فراکسیون شهرسازی اتحادیه دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران

 

 

🟠 دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته شهرسازی با عضویت در گروه عمومی فراکسیون شهرسازی ایران می‌توانند از برنامه ها، مسابقات و کارگاه های ویژه شهرسازان مطلع، ضمن همفکری با دیگر شهرسازان، حتی طرح و برنامه های پیشنهادی خود را در اتحادیه با نام خود مطرح کنند.

 

✅ لینک گروه عمومی فراکسیون شهرسازی:

🆔 https://t.me/urbanismuaur


🟢 دبیران محترم انجمن های علمی، دانشجویی رشته شهرسازی برای عضویت در مجمع فراکسیون و بهرمندی از حمایت های ویژه اتحادیه برای انجمن های علمی و طرح های برتر به دبیر فراکسیون شهرسازی جناب آقای سینا همتی پیامی مشتمل بر: نام و نام خانوادگی، شماره تماس، اسم انجمن علمی و اسم دانشگاه خود را در پیام رسان تلگرام به ای دی زیر ارسال کنند.

🆔 https://t.me/cna_hmtt 

فراکسیون مرمت ایران

✴️ آغاز به کار رسمی فراکسیون مرمت اتحادیه دانشجویی معماری، مرمت و شهرسازی ایران

 

 

🟠 دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته مرمت با عضویت در گروه عمومی فراکسیون مرمت ایران می‌توانند از برنامه ها، مسابقات و کارگاه های ویژه مرمتگران مطلع، ضمن همفکری با دیگر مرمتگران، حتی طرح و برنامه های پیشنهادی خود را در اتحادیه با نام خود مطرح کنند.

 

✅ لینک گروه عمومی فراکسیون مرمت:

🆔 https://t.me/uaur_maremat


🟢 دبیران محترم انجمن های علمی، دانشجویی رشته مرمت برای عضویت در مجمع فراکسیون و بهرمندی از حمایت های ویژه اتحادیه برای انجمن های علمی و طرح های برتر به دبیر فراکسیون مرمت سرکار خانم عاطفه روحانی پیامی مشتمل بر: نام و نام خانوادگی، شماره تماس، اسم انجمن علمی و اسم دانشگاه خود را در پیام رسان تلگرام به ای دی زیر ارسال کنند.

🆔 https://t.me/ateferohani